Vektløfting

Vektløfting er den olympiske konkurranseformen for løfting av vekter.

Vektløftere konkurrerer i øvelsene rykk og støt. I begge øvelsene går konkurransen ut på å løfte vektstanga opp på strake armer over hodet.

Rykk går ut på å løfte stangen fra bakken i en bevegelse direkte til strake armer over hodet. I støt skal man først løfte vekten opp på skuldrene. Denne bevegelsenen kalles vending. Deretter støtes vekten til strake armer over hodet.

Under konkurransen har løfteren kun tre forsøk i rykk og tre i støt. Det beste rykket og det beste støtet legges sammen og utgjør utøverens sammenlagtresultat i konkurransen. Den som har best sammenlagtresultat vinner konkurransen.

I Norge er det Norges Vektløfterforbund som organiserer alle klubber,  kretser og konkurranser i vektløfting.

Norges Vektløfterforbund er organisert under Norges Idrettsforbund.

Vektløfting er en av de viktigste basisidrettene for nesten alle andre idretter. De fysiske og mentale kvalitetene man utvikler gjennom å drive med olympisk vektløfting er svært viktige elementer for å lykkes i andre idretter. Blant de viktigste fysiske kvalitetene kan nevnes spenst, hurtighet, smidighet og styrke. I tillegg er vektløftertrening svært skadeforbyggende.

Blant de viktgiste mentale kvalitetene kan nevnes styrket konsentrasjonsevne, fokusering på riktig muskelgruppe til rett tid, og evnen til å tåle press før, under og etter konkurranse. I vektløfting kreves det at du lærer å stole på deg selv, dine treningsforberedlser og dine ferdigheter.